18 August 2018
Velkommen til Lægerne Algade 17

Hjælp, diverse

RYGESTOP på nettet (Sundhedsstyrelsen) www.ddsp.dk

Stoplinien kan kontaktes på tlf 80313131 eller via sms "rygestop" til 1231

+ se under Roskilde Sundhedscenter

ALKOHOL (bopæl Roskilde kommune)
- Behandling til personer med alkoholproblemer samt pårørende,evt anonymt Tlf 46317141 www.misbrug.roskilde.dk

 

ALKOLINJEN - Gratis og anonym rådgivning for borgere med alkoholproblem samt familien tlf 80200500


NOVAVI (TIDL. LÆNKEN
Tlf 39455600 Lænken Roskilde, Algade 52 
- Medicinsk og samtale-behandling for personer med alkoholproblemer. Gratis og for alle uanset bopæl. Kræver ingen henvisning. Har tider uden for normal arbejdstid

ROSKILDE KOMMUNES BØRN- OG FAMILIECENTER (< 13 ÅR)
Tlf 46323363 Åben anonym rådgivning, Gormsvej 9B: torsdage 14-18

ROSKILDE KOMMUNES UNGE- OG FAMILIECENTER (13-23 ÅR)
Tlf 46323363 Åben anonym rådgivning Læderstræde 6: tirsdage 14-18

ROSKILDE KOMMUNES SUNDHEDSCENTER
Tlf 46317702 www.sundhedscenter.roskilde.dk
- Rådgivning til alle roskildeborgere om kost, motion, rygestop, kronisk sygdom m.v. Se de aktuelle kurser og tilbud på hjemmesiden.

CAS= CENTER FOR ALK. OG STOFBEHANDLING (Tidl. RABS) www.misbrug.roskilde.dk
Roskilde kommunes center for stofmisbrug samt visitering til døgnbehandling af alkoholmisbrug. Tlf 46317135

PATIENTVEJLEDER REGION SJÆLLAND
Tlf 70155001 ang. frit sygehusvalg, rettigheder m.v.
www.patientombuddet.dk ved rapport af utilsigtede hændelser www.patienterstatningen.dk ved skader efter behandling eller medicin
 

PATIENTHÅNDBOGEN

www.patienthaandbogen.dk
Opslagsværk fra Danske Regioner til borgere og behandlere med opdaterede artikler og vejledninger om sygdomme

 

INFLUENZA
www.beskytdigmodinfluenza.dk
- Statens Serum Instituts anbefalinger for vaccination m.v.

BIVIRKNINGER VED MEDICIN
www.meldenbivirkning.dk
- man kan selv anmelde mulige bivirkninger ved medicin

GIFTLINIEN
tlf 82121212
- forespørgsler ang. mulige forgiftninger
 
TOP team
- hurtig psykiatrisk vurdering mhp opsporing af psykose hos 15-65-årige. Ring selv 47327900, pårørende kan også ringe
 
KLINIK FOR KØNSSYGDOMME Sygehusvej 10, Sjællands Universitetshospital Roskilde
Åbningstid tirsdage 15-17, man møder op og det kræver ikke henvisning el tidsbestilling. Kun svar ved fremmøde