18 August 2018
Velkommen til Lægerne Algade 17

Title for "Hjælp, diverse" page.

Øvelser ved smerter i skulder, knæ, lænd, hofte nakke

Se sundhed.dk for øvelsesfilm i Patienthaandbogen

 

Ordblinde og svagtseende: Lydbøger/e-bøger/punktbøger. Ring til Nota på 39134600/ tryk 1

 

Selvmordsforebyggelse Personer med selvmordstanker eller pårørende til disse kan kontakte Klinik for selvmordsforebyggelse på tlf 58559090

 

Ulykkeslinjen Tlf 36732000 www.ulykkeslinjen.dk gratis støttetilbud efter ulykker (brud, piskesmæld, m.v. )

 

Unge og sorg www.bornungesorg.dk Støtte til børn og unge under 28 år hvis forældre er alvorligt syge eller døde

 

Voldsramte kvinder  Offerrådgivning Roskilde tlf 23686047    Roskilde Krisecenter tlf 46371800

www.lokk.dk Landsorganisation, henviser til alle kvindekrisecentre i DK

www.politi.dk el tlf 46354748 Roskilde Politi, der er voldssagsbehandlere

www.voldsramtekvinder.dk forum for voldsramte kvinder

 

Det Akutte Døgntilbud  tlf 46315555 Kræver bopæl Roskilde el Lejre Kommune.  Akut hjæp og støtte til folk i krise. Man kan komme forbi til en snak og evt overnatte 1-3 nætter.

 

Fertilitetsrådgivning Rådgivning om fertilitet til kvinder, kræver ingen henvisning. www.fertilitetsraadgivning.dk

 

Seksuelle overgreb

Kontakt Center for voldtægtsofre tlf 58553060 www.regionsjaelland.dk/sexovergreb hvis du har været udsat for overgreb

 

Seksuelle overgreb i barndom www.csm-ost.dk Vejledning og støtte til voksne > 18 år med følger af seksuelle overgreb i barndommen. Borgere kan henvende sig uden henvisning.

 

Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen)

www.patienterstatningen.dk  tlf 33124343 Erstatning hvis en behandling medfører en skade eller ved alvorlige bivirkninger efter et lægemiddel.

 

Patientombuddet (tidligere Patientklagenævnet)

www.patientombuddet.dk  Hvis man ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

 

headspace - for unge 12-25-årige som har brug for nogen at tale med (konflikter, ensomhed, boligproblemer m.v.) headspace.dk  Musicon, Basgangen 5, 4000 Roskilde tlf 53733002

 

Projekt anonym stofmisbrugsbehandling - anonym og gratis behandling for voksne > 18 år som er tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse el på dagpenge. www.heltanonymkbh.dk el tlf 33662002

 

www.atv-roskilde.dk  specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Vores hjælp består i intensiv psykologbehandling til mænd uanset bopæl. Du kan være anonym. Tlf 46317140

 

www.ludomani.dk Tlf 70111810 Center for Ludomani, gratis rådgivning for alle og kræver ingen henvisning

 

Borgerrådgiver Roskilde Kommune. . www.roskilde.dk/borgerraadgiver eller Tlf 46313143

 

www.psykologeridanmark.dk. Oversigt over alle psykologer, hvor man kan søge hvilke der har overenskomst med sygesikringen. Henvisning til psykolog gennem sygesikringen kræver forudgående lægebesøg og er begrænset til visse problemstillinger (depression, angst hos  18-38-årige, voldsofre, dødsfald i familien m.v.)

Ved angst og let depression kan man henvende sig til et gratis internetbaseret hjælpeprogram på denne hjemmeside www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm434059