18 August 2018
Velkommen til Lægerne Algade 17

Praktisk information

Konsultation + priser

KONSULTATION foregår kun efter aftale.
Der er man-tor læge og sygeplejerske-konsultationer i tidsrummet 09.15-12.00 og 13.00-15.00, fredag 09.15-12.00 for læger og 13-14.30 for sygeplejersken. Mandage, tirsdage og torsdage er der mulighed for  blodprøvetagning  fra kl 08.00. Onsdage eftermiddage er der sen konsultation i tidsrummet 14.30-16.30
Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 11.00-12.00, forudgået af telefonisk aftale med læge eller sygeplejerske 8-9. Vi har ingen åben konsultation, så ring altid 8-9 hvis du har akut behov for en tid.

 

TELEFONKONSULTATION  dagligt 8-9. Her sider læger og personale ved telefonen. Bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.

 

TELEFONTID til tidsbestilling og receptfornyelser 9-12. Her modtager vores sekretær tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

 

PRISER for ydelser uden for Sygesikringen:

Fri attest: 400 kr/15 min.
Motorattest: 400 kr

(Obs: obligatorisk lægeerklæring for alle ved 70 år og derover er afskaffet, et kørekort gælder for alle 15 år og skal fornyes uden lægeerklæring med mindre man har sukkersyge m.v.)


Mulighedserklæring: 350-700 kr                                                                                                                   Vaccinationshonorar basis: 200 kr + vaccinens pris 
Vacciantionshonorar udvidet: 300 kr + vaccinens pris
Vaccinationshonorar barn: 100 kr + vaccinens pris
Influenzavacc. uden for risikogrupper: 200 kr inkl. vaccinen

Obs - rygsæksrejse uden for turistområder og rejse til malariaområder henvises til privat rejseklinik, der har ekspertise på området. I Roskilde Dansk Trope og Rejsevaccination (www.rejsevaccination.dk / tlf 40118321) eller Danske Lægers Vaccinationsservice (www.sikkerrejse.dk / tlf  77997799)

 

Attest takster pr 13.05.2016 til:

FP 220: efter regning                  FP 300: 800 kr + moms

FP 350: 1050 kr + moms            FP 360: 1050 kr + moms

FP 401: 1050 kr + moms            FP 410: 550 kr + moms

FP 420, FP 430, FP 440, FP450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490: 1000 kr + moms

FP 500: 1450 kr + moms            FP 510: 1450 kr + moms

HIV antistof attest: 800 kr + moms

 

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet "Kontakt klinikken" kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger. Vi svarer så hurtigt som muligt, og minimum inden for 5 hverdage. Undtaget er ferieperioder, som vil fremgå af forsiden.
Har du et presserende/akut problem bedes du altid ringe mellem 8 og 9

Lægevagten

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 15 07 00.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.

 

Privatlivspolitik for patienter

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Algade 17 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap.6 og journalføringsbekendtgørelsen. Hele "Privatlivspolitikken" hænger tilgængeligt på opslagstavlen i klinikkens venteværelse og kan udleveres i kopi efter anmodning.