PRIVATLIVSPOLITIK FOR PATIENTER


I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Algade 17 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap.6 og journalføringsbekendtgørelsen. Hele "Privatlivspolitikken" hænger tilgængeligt på opslagstavlen i klinikkens venteværelse og kan udleveres i kopi efter anmodning.