GENERELLE LINKS

SUNDHEDSVÆSENET

HJÆLP, DIVERSE


RYGESTOP på nettet (Sundhedsstyrelsen) www.ddsp.dk
Stoplinien kan kontaktes på tlf 80313131 eller via sms "rygestop" til 1231
+ se under Roskilde Sundhedscenter

ALKOHOL (bopæl Roskilde kommune)
- Behandling til personer med alkoholproblemer samt pårørende,evt anonymt Tlf 46317141 www.misbrug.roskilde.dk

ALKOLINJEN - Gratis og anonym rådgivning for borgere med alkoholproblem samt familien tlf 80200500

NOVAVI (TIDL. LÆNKEN)
Tlf 39455600 Lænken Roskilde, Algade 52 
- Medicinsk og samtale-behandling for personer med alkoholproblemer. Gratis og for alle uanset bopæl. Kræver ingen henvisning. Har tider uden for normal arbejdstid

ROSKILDE KOMMUNES BØRN- OG FAMILIECENTER (< 13 ÅR)
Tlf 46323363 Åben anonym rådgivning, Gormsvej 9B: torsdage 14-18

ROSKILDE KOMMUNES UNGE- OG FAMILIECENTER (13-23 ÅR)
Tlf 46323363 Åben anonym rådgivning Læderstræde 6: tirsdage 14-18

ROSKILDE KOMMUNES SUNDHEDSCENTER
Tlf 46317702 www.sundhedscenter.roskilde.dk
- Rådgivning til alle roskildeborgere om kost, motion, rygestop, kronisk sygdom m.v. Se de aktuelle kurser og tilbud på hjemmesiden.

CAS= CENTER FOR ALK. OG STOFBEHANDLING (Tidl. RABS) www.misbrug.roskilde.dk
Roskilde kommunes center for stofmisbrug samt visitering til døgnbehandling af alkoholmisbrug. Tlf 46317135

PATIENTVEJLEDER REGION SJÆLLAND
Tlf 70155001 ang. frit sygehusvalg, rettigheder m.v.
www.patientombuddet.dk ved rapport af utilsigtede hændelser www.patienterstatningen.dk ved skader efter behandling eller medicin.

PATIENTHÅNDBOGEN
www.patienthaandbogen.dk

Opslagsværk fra Danske Regioner til borgere og behandlere med opdaterede artikler og vejledninger om sygdomme

INFLUENZA
www.ssi.dk
- Statens Serum Instituts anbefalinger for vaccination m.v., se under sygdomme - influenza

BIVIRKNINGER VED MEDICIN
www.meldenbivirkning.dk
- man kan selv anmelde mulige bivirkninger ved medicin

GIFTLINIEN
tlf 82121212
- forespørgsler ang. mulige forgiftninger

TOP team
- hurtig psykiatrisk vurdering mhp opsporing af psykose hos 15-65-årige. Ring selv 47327900, pårørende kan også ringe
www.regionsjaelland.dk/top

KLINIK FOR KØNSSYGDOMME Sygehusvej 10, Sjællands Universitetshospital Roskilde.
Åbningstid tirsdage 15-17, man møder op og det kræver ikke henvisning el tidsbestilling. Kun svar ved fremmøde

Øvelser ved smerter i skulder, knæ, lænd, hofte nakke
Se sundhed.dk for øvelsesfilm i Patienthaandbogen

Ordblinde og svagtseende: Lydbøger/e-bøger/punktbøger. Ring til Nota på 39134600/ tryk 1

Selvmordsforebyggelse Personer med selvmordstanker eller pårørende til disse kan kontakte Klinik for selvmordsforebyggelse på tlf 58559090

Ulykkeslinjen Tlf 36732000 www.ulykkeslinjen.dk gratis støttetilbud efter ulykker (brud, piskesmæld, m.v. )

Unge og sorg www.bornungesorg.dk Støtte til børn og unge under 28 år hvis forældre er alvorligt syge eller døde

Sorglinje for alle efterladte uanset alder og uanset bopæl  www.sorgcenter.dk 

Voldsramte kvinder  Offerrådgivning Roskilde tlf 23686047    Roskilde Krisecenter tlf 46371800
www.lokk.dk Landsorganisation, henviser til alle kvindekrisecentre i DK
www.politi.dk el tlf 46354748 Roskilde Politi, der er voldssagsbehandlere
www.voldsramtekvinder.dk forum for voldsramte kvinder

Det Akutte Døgntilbud  tlf 46315555 Kræver bopæl Roskilde el Lejre Kommune.  Akut hjæp og støtte til folk i krise. Man kan komme forbi til en snak og evt overnatte 1-3 nætter.

Fertilitetsrådgivning Rådgivning om fertilitet til kvinder, kræver ingen henvisning. www.fertilitetsraadgivning.dk

Seksuelle overgreb
Kontakt Center for voldtægtsofre tlf 58553060 www.regionsjaelland.dk/sexovergreb hvis du har været udsat for overgreb

Seksuelle overgreb i barndom www.csm-ost.dk Vejledning og støtte til voksne > 18 år med følger af seksuelle overgreb i barndommen. Borgere kan henvende sig uden henvisning.

Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen)
www.patienterstatningen.dk  tlf 33124343 Erstatning hvis en behandling medfører en skade eller ved alvorlige bivirkninger efter et lægemiddel.

Patientombuddet (tidligere Patientklagenævnet)
www.patientombuddet.dk  Hvis man ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

headspace - for unge 12-25-årige som har brug for nogen at tale med (konflikter, ensomhed, boligproblemer m.v.) headspace.dk  Musicon, Basgangen 5, 4000 Roskilde tlf 53733002

Projekt anonym stofmisbrugsbehandling - anonym og gratis behandling for voksne > 18 år som er tilknyttet arbejdsmarkedet eller under uddannelse el på dagpenge. www.heltanonymkbh.dk el tlf 33662002

www.atv-roskilde.dk  specialiseret tilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Vores hjælp består i intensiv psykologbehandling til mænd uanset bopæl. Du kan være anonym. Tlf 46317140

www.ludomani.dk Tlf 70111810 Center for Ludomani, gratis rådgivning for alle og kræver ingen henvisning

Borgerrådgiver Roskilde Kommune - www.roskilde.dk/borgerraadgiver eller Tlf 46313143

www.psykologeridanmark.dk. Oversigt over alle psykologer, hvor man kan søge hvilke der har overenskomst med sygesikringen. Henvisning til psykolog gennem sygesikringen kræver forudgående lægebesøg og er begrænset til visse problemstillinger (depression, angst hos  18-38-årige, voldsofre, dødsfald i familien m.v.)

Ved angst og let depression kan man henvende sig til et gratis internetbaseret hjælpeprogram på denne hjemmeside www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm434059