Her kan du få hjælp: 

ALKOHOL OG STOFMISBRUG 

CAS= CENTER FOR ALK. OG STOFBEHANDLING   https://cas.roskilde.dk
-Roskilde kommunes center for alkohol- og stofmisbrug samt visitering til døgnbehandling af alkoholmisbrug. Tlf 46317135 eller 46317141

ALKOLINJEN   https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen

- Gratis og anonym rådgivning for borgere med alkoholproblem samt familien tlf 80200500

NOVAVI (TIDL. LÆNKEN)    https://novavi.dk/
Tlf 39455600 Roskilde, Algade 52 
- Medicinsk og samtale-behandling for personer med alkoholproblemer. Gratis og for alle uanset bopæl. Kræver ingen henvisning. Har tider uden for normal arbejdstid

 

BIVIRKNINGER VED MEDICIN   www.meldenbivirkning.dk
- her kan man selv anmelde mulige bivirkninger ved medicin og vacciner 

 

BØRN 

ROSKILDE KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIECENTER  https://familiecenter.roskilde.dk/da-dk/forside/
Tlf 46323363 eller 4631 8600

- Anonym rådgivning har åbent for personlig henvendelse på Læderstræde 6 eller pr. telefon 46321132, torsdage fra kl. 14.00 til kl. 18.00

 

HEADSPACE  https://headspace.dk/roskilde/ 

Musicon, Basgangen 5, 4000 Roskilde tlf 53733002

- for unge 12-25-årige som har brug for nogen at tale med (konflikter, ensomhed, boligproblemer m.v.)

 

GIFTLINIEN  www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen
tlf 82121212
Forespørgsler ang. mulige forgiftninger

 

INFLUENZA  www.ssi.dk
Statens Serum Instituts anbefalinger for vaccination m.v., se under sygdomme - influenza

 

INTERNET-PSYKIATRIEN    www.internetpsykiatrien.dk

Ved angst og let depression kan man henvende sig og få gratis digital hjælp

 

KLINIK FOR KØNSSYGDOMME   www.regionsjaelland.dk

Sygehusvej 10, Sjællands Universitetshospital Roskilde.

Åben tirsdage fra 11-14.30. Ring og book tid på tlf. 47322600. Det kræver ikke henvisning

 

LUDOMANI  www.ludomani.dk

Tlf 70111810 Center for Ludomani, gratis rådgivning for alle og kræver ingen henvisning

 

PATIENTERSTATNINGEN www.patienterstatningen.dk 
tlf 33124343 Erstatning hvis en behandling medfører en skade eller ved alvorlige bivirkninger efter et lægemiddel.

 

PATIENTVEJLEDER REGION SJÆLLAND  www.regionsjaelland.dk 
Tlf 70155001 ang. frit sygehusvalg, rettigheder m.v.

 

PSYKOLOGER I DANMARK   www.psykologeridanmark.dk/

Oversigt over alle psykologer, hvor man kan søge hvilke der har overenskomst med sygesikringen.

Henvisning til psykolog gennem sygesikringen kræver forudgående lægebesøg og er begrænset til visse problemstillinger (depression, angst hos  18-38-årige, voldsofre, dødsfald i familien m.v.)

 

PSYKOSE OPSPORING (TOP team)  www.regionsjaelland.dk/top

Ring selv 47327900, pårørende kan også ringe.

- hurtig psykiatrisk vurdering mhp opsporing af psykose hos 15-65-årige.

 

RYGESTOP  https://stoplinien.dk/
Stoplinien kan kontaktes på tlf 80313131 eller via sms "rygestop" til 1231
+ se under Roskilde Sundhedscenter

 

ROSKILDE KOMMUNES SUNDHEDSTILBUD  https://www.sundhed.dk/
Roskilde kommunes sundhedscenter Tlf 46317702
- Rådgivning til alle roskildeborgere om kost, motion, rygestop, kronisk sygdom m.v. Se de aktuelle kurser og tilbud på hjemmesiden.

 

SELVMORDSFOREBYGGELSE  www.sundhed.dk    eller   www.regionsjaelland.dk  

Voksne og børn med selvmordstanker eller pårørende til disse kan kontakte Klinik for selvmordsforebyggelse på tlf 58559090 eller kontakte psykiatrisk akut modtagelse i Roskilde hele døgnet på tlf. 58537500

 

SORGLINJE  www.sorgcenter.dk

- for pårørende og efterladte > 13 år, uanset bopæl

 

STYRELSEN FOR PATIENTKLAGER (tidligere Patientklagenævnet)  www.stpk.dk
Hvis man ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

 

TJEK DIN HUD  www.tjekdinhud.dk

Få hjælp til at tjekke dine modermærke og opdage tegn på modermærkekræft i tide

 

ULYKKESLINJEN   www.ulykkeslinjen.dk

Tlf 36732000 

-gratis støttetilbud efter ulykker (brud, piskesmæld, m.v. )

 

VOLDSRAMTE KVINDER  Offerrådgivning Roskilde tlf 23686047    Roskilde Krisecenter tlf 46371800
www.lokk.dk Landsorganisation, henviser til alle kvindekrisecentre i DK
www.politi.dk el tlf 46354748 Roskilde Politi, der er voldssagsbehandlere
www.voldsramtekvinder.dk forum for voldsramte kvinder

 

VOLDTÆGT OG SEKSUELLE OVERGREB  www.regionsjaelland.dk/sexovergreb
Kontakt Center for voldtægtsofre tlf 58553060 hvis du har været udsat for overgreb