PRISER


Priser for ydelser uden for Sygesikringen:

Frihånds-attest til fx sygemelding, rejser mv: 600 kr/15 min.  (studierabat: 500 kr)

Mulighedserklæring: 700 kr  (refunderes af arbejdsgiver)

Privat konsultation (for udlændinge): 600 kr

Motorattest: 600 kr (Et kørekort gælder for alle over 15 år og kan fornyes uden lægeerklæring med mindre man har sukkersyge m.v.)                 

Forsikringsattest 2 sider: 600 kr + moms

Forsikringsattest 4 sider: 1200 kr + moms

Forsikringsattest 6 sider: 1800 kr + moms  

HIV antistof attest: 800 kr + moms


Vaccinationshonorar for vacciner mod TBE, herpes Zoster mv.: 300 kr + vaccinens pris

 

Rejsevejledning og rejse-vaccinationer henvises til privat rejseklinik fx Danske Lægers Vaccinationsservice (www.sikkerrejse.dk / tlf  77997799)