PATIENTVEJLEDER OG SUNDHEDSDATA


Patientvejledningen Region Sjælland kan hjælpe med spørgsmål om frit sygehusvalg, patient rettigheder m.v.

TLF 70155001 man-fre 9-13

Mail: patientvejledningen@regionsjaelland.dk


Sundhedsdata

Du kan se dine egne sundhedsdata (fx blodprøver, diagnoser, medicin, udskrivningsbreve fra sygehuset, røntgensvar) på www.sundhed.dk via NemId log-in i "Min sundhedsjournal". Adgangen administreres af sundhed.dk og Medcom. Sundhedspersoner kan få adgang til patientdata, hvis der er en behandlingsrelation og patienten giver samtykke. Den enkelte patient kan frasige sig at data kan tilgås via sundhed.dk. Dette sker ved at rette henvendelse til:

Region Sjælland:   send en mail til e-journal@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden: send en mail til e-journal@regionh.dk